Arrangement

Har du planer om arrangement, kick off eller møte for din bedrift?

Vi kan tilby opplegg som går over flere dager, for eksempel en helg, med alt inkludert. Alt er tilrettelagt med overnatting i lavvoer i leiromradet eller på hotell.

Det er plass til 90-100 personer i lokalet låven.

Alle måltider, aktiviteter, fasiliteter til møter og lignende avtales på forhånd slik at ditt arrangement blir best mulig planlagt.

Samhold gir styrke