Putball

Putball er en sport som spilles på 9 hulls baner i naturen. Spillets mål er å sparke ballen fra utsparkstedet og i hullet på færrest mulig tilslag. Den spilleren eller det laget som oppnår færrest poeng totalt vinner konkurransen. Spesiallagede Putballhindere, som ballen skal gjennom, er med på å gjøre sporten spennende og unik.

Putballen er en fotball i størrelse 4 med farge- og tallmerking. Fotball og golf er i dag verdens mest populare idretter, og Putball har muligens et potensial til å bli en like stor folkesport.

Putball er en sport for folket fordi den ->

– Er engasjerende og har en utpreget sosial profil!

– Kan spilles av alle uavhengig av – alder, ferdigheter og kjønn!

– Åpner for 100% deltagelse. Ingen blir satt på sidelinjen!

– Konkurranseformen er fleksibel! Spilles både som lagkonkurranse (inntil 4 pr. lag) og individuell konkurranse.

– Krever strategisk tenking og risikovurdering!

– Dekker konkurransebehovet, samt bidrar til utvikling av fotballferdigheter.